Gastro 2020 Prague (A Joint Meeting WGO/CSG)

Potvrzení partneři a vystavovatelé

 

Partneři

Partner kávové přestávky 3. 12. 2020

MedVed Praha s.r.o.

 

Vystavovatelé

Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o.

IMEDEX s.r.o.

MedVed Praha s.r.o.

Tillotts Pharma Czech s.r.o.

 
 

Děkujeme všem našim partnerům a vystavovatelům!

 

© 2019–2020 GUARANT International spol. s r. o.