GASTRO 2020
Důležité informace
Kredity

Vzdělávací akce je pořádána dle předpisu České lékařské komory. Kongres byl zařazen do kreditního systému ČLK 12 kredity. Potvrzení o účasti bude vydáváno elektronicky po skončení kongresu.

Virtuální platforma

Virtuální platforma bude přístupná od 30.11.2020. Instrukce Vám budou zaslány včas emailem.