Sdílet obrazovku
Sdílet webkameru

ČGS
Website

Česká gastroenterologická společnost České lékařské společnosti J.E.Purkyně (dále jen ČGS) je odbornou společností. Je to dobrovolné, nezávislé sdružení fyzických osob – lékařů a dalších pracovníků v oblasti gastroenterologie, případně osob právnických. ČGS je organizační složkou ČLS JEP, která působí na území České republiky. ČGS se ve vnitřní organizační a odborné činnosti řídí Stanovami a Jednacím řádem ČLS JEP. ČGS je členem a korporativním členem mezinárodních odborných společností a je otevřena dalším spolupracím podobného typu. V rámci ČGS pracují různé odborné sekce (Endoskopická sekce, Sekce ambulantních gastroenterologů a Sekce mladých gastroenterologů) a pracovní skupiny (Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty, Český pankreatologický klub, Pracovní skupina pro celiakii, Pracovní skupina pro bariatrickou endoskopii).

Staňte se i Vy naším členem!

https://www.cgs-cls.cz/o-nas/clenstvi/

V rámci kongresu je možné zasílat Vaše dotazy a aktualizovat údaje, které evidujeme u členů ČGS na mail: pfeiferova.martina@gmail.com

ČGS_70. výročí ČGS
Zpráva o činnosti výboru ČGS v roce 2020
Pouze pro přihlášené uživatele.
Pouze pro přihlášené uživatele.