Gastro 2020 Prague (A Joint Meeting WGO/CSG)

Vítejte na webových stránkách
16. Vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dnů!

 
 

Milé kolegyně, vážení kolegové,

Zažíváme dobu, kterou přes všechna proroctví nikdo neočekával, nikoliv pro samotný obsah problému, ale pro jeho důsledky. Není naším úmyslem komentovat všechny aspekty pandemie, která paradoxně není epidemií, a to ani v oblasti zdravotnictví, restrikce však znamenaly a znamenají, že všechny obvyklé kongresové a vzdělávací aktivity byly buď zrušeny, odloženy nebo transformovány do verze on-line. Zatímco u některých kongresů v první polovině tohoto roku bylo toto opatření zcela pochopitelné, rezignace UEG na standardní uspořádání největší kontinentální akce je podle názoru mnohých předčasná. On-line verze není ani zdaleka plnohodnotnou aktivitou. Na tomto pozadí nabývá organizace největšího letošního národního kongresu zcela specifický rozměr.

Pokud jde o lokalitu, oblíbené karlovarské Diskusní a vzdělávací dny se letošní rok budou konat v Praze. Je to proto, že naše společnost byla poctěna uspořádáním v podstatě Světového gastroenterologického kongresu za podmínky, že obě akce budou spojeny, aby byla naplněna mise Světové gastroenterologické společnosti a z důvodů čistě organizačně praktických.

Paralelně na jednom místě tedy proběhne jak národní akce v plném rozsahu, tak světový kongres za účasti jednoho sta vyzvaných přednášejících z celého světa a v tuto chvíli nepředvídatelného množství volných sdělení. Způsob konání kongresu zahrnuje z epidemiologických důvodů širokou škálu možností počínaje od plnohodnotného tedy prezenčního velkého kongresu paralelně probíhajícího v šesti sekcích až po samotnou domácí akci v režimu on-line. Věřme v první variantu, která by měla unikátní šanci stát se jediným velkým mezinárodním kongresem a z toho vyplývající jedinečnou přitažlivostí zapsat se do historie.

Přejeme Vám v této specifické době vedle zdraví radost z návratu k obvyklým gastroenterologickým aktivitám, které nás budou nadále naplňovat.

Těšíme se na setkání s Vámi!


doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
předseda ČGS
 


prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
prezident 16. vzdělávacích a diskuzních dnů
Co-President Gastro 2020 Prague
člen výboru ČGS

 

 

 

© 2019–2020 GUARANT International spol. s r. o.